Celostna podoba

je obraz. Je ogledalo. Posameznika. Skupine. Podjetja. Korporacije. To je tista slika, ki sporoča vsebino, ki se skriva za njo. Označuje karakter, filozofijo, vizijo. Predstavlja urejenost in organiziranost. Je enkratna in neponovljiva.

Visual identity
is the face. Is the mirror. Of the individual. Of group. Of company. Corporations.
The image communicates the content inside. Indicates the character, the philosophy and
a vision. Represents the order and organizing ability. It is a unique and unrepeatable.