Celostne rešitve

so celovite. Osnovna rešitev kot rdeča nit povezuje vse ostale vsebine promocije in na ta način krepi prepoznavnost.

Integrated solutions
are comprehensive. The basic solution is like red line: connects all promotion elements and in that way invigorates recognition.