Oblikujemo …

raziskujemo, snujemo. V prostoru. In času. Kot drevo smo. Kot vrsta oljke, po kateri se imenujemo. Črpamo skozi svoje korenine in kot je značilno zanjo, tudi na povsem nerodovitnih tleh obrodimo sadove. To je naše vodilo in naša pot. Vse je mogoče. Navdihuje nas neomejenost. Moč nam dajejo veščine in znanja. Podpira nas želja uresničiti še neuresničeno.

We design …
explore, we conceive. In space. In time. We are like a tree. Like the olive tree, from one our name derives. We draw through our roots and, as is it typical for an olive tree, even in a totally barren soil bear fruits. This is our mission and our path. Anything is possible. Boundlessness is our inspiration. Skills and knowledge gives us strenght. Desire supports us to achieve unrealized.

Oblikovanje je proces

Vse se začne z mislijo. Ta zraste v idejo. In se materializira skozi risbo v prostor. Lahko je objekt. Škatlica, stol, svetilka, soba, hiša. Povabilo na dogodek. Oglas v časopisu. Katalog. Povezava do najljubše knjige. V vseh je misel. V vseh je ideja. V vseh je rešitev. Vse so rešitev.

Design is a process
Everything starts with a single thought. Thought grows in an idea. Idea materializes through drawing into space. It can be an object. Box, chair, lamp, room, house. The invitation for the event. Ad in the newspaper. Catalogue. Link to your favorite book. A thought is in every piece. An idea is integrated. A soluition is there. Design is solution.