.Voščilo v steklenico nalito, v besede ovito … > Greeting fills the bottle with words wrapped around …

.Voščilo v steklenico nalito, v besede ovito … > Greeting fills the bottle with words wrapped around …

Voščilo v steklenico nalito, v besede ovito ...
Delovanje: zbliževalo za tulipanke pospešuje modro rast, medsebojno sožitje in veselje. Omogoča prilagajanje, srčno
sprejemanje in brezpogojno razdajanje topline in ljubezni. Uporablja se v majhnih količinah, ker je njega pozitivna
učinkovitost zelo intenzivna in vseobsegajoča. Pozitivno deluje na vsa tulipanska bitja v vseh okoliščinah, vseh letnih
časih, 24 ur na dan.

Opozorila: prekomerna uporaba povzroča veliko objemov, smeha in glasnega petja.

Greeting fills the bottle with words wrapped around …
Effect: Proximitymaker accelerates blue growth, mutual harmony and joy for tulipans. Allows adaptation, hearty
receiveing and unconditionally giving oneself away in warmth and love. It is recomended in small quantities,
because its favorable efficacy is very intense and all-encompassing. In all circumstances, 24 hours a day positively
effects to all tulipan`s beings.
Warning: excessive use causes a lot of hugs, laughter and loud singing.